PACK CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS

TAX Andorra l'ajudarà a constituir la seva societat al Principat

PACK CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS

Llegir més

PACK REGISTRE DE COMERÇ

Les societats que exerceixen una activitat comercial a Andorra s'han d'inscriure al Registre de Comerç

PACK REGISTRE DE COMERÇ

Llegir més

PACK ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE

TAX ANDORRA posa a la seva disposició un equip comptable, laboral i jurídic per oferir-li un servei complet

PACK ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE

Llegir més

PACK TRAMITACIÓ DE PERMISOS DE RESIDÈNCIA I DE TREBALL

PACK TRAMITACIÓ DE PERMISOS DE RESIDÈNCIA I DE TREBALL

Llegir més

Serveis d’assessorament fiscal

L’any 2011 Andorra va assumir i complir els seus compromisos polítics de dur a terme un procés d’homologació fiscal, aplicant les normes que dicta l’OCDE en matèria de transparència i intercanvi efectiu d’informació. Des d’aquest precís moment, el Comitè d’Assumptes Fiscals de l’OCDE va decidir retirar Andorra de la llista de paradisos fiscals i països no cooperants en matèria d’intercanvi d’informació.

Entre les accions més rellevants en aquest sentit, destaquen:

- Acord Monetari amb la Unió Europea (30 juny 2011).

– Prevenció del blanqueig de capital, frau i falsificació.

– Homologació de la legislació bancària i financera.

– Signatura del Conveni per Evitar la Doble Imposició amb França (4 Maig 2012)

– Signatura del Conveni per Evitar la Doble Imposició amb Luxemburg (2 juny 2014)

Aquests fets reforcen de forma notable la confiança internacional a Andorra com un país homologat i convencional. Actualment el CDI amb Espanya es troba en un estat de negociació molt avançat i es preveu la seva rúbrica abans de finalitzar el 2014.

En aquest nou context històric, l’ampli coneixement de l’equip de professionals d’Augé Grup pel que fa a fiscalitat nacional i internacional, ens capacita per oferir un assessorament integral als nostres clients. L’elaboració d’una estratègia i planificació a nivell internacional és necessària per optimitzar la càrrega fiscal suportada per l’estructura empresarial dels nostres clients a nivell global, cosa que es tradueix en estalvi fiscal i maximització del benefici empresarial.

Fiscalitat Nacional, Gestió i Optimizació

El nostre Departament Fiscal és coneixedor de les noves figures impositives que composen el sistema tributari andorrà. Les empreses establertes a Andorra han de complir amb les seves obligacions tributàries i des Augé Grup els facilitem el seu compliment.

Gestió d´Impostos

– Impost General Indirecte (TVA / IVA).

– Impost sobre Societats.

– Impost sobre la Renda dels No Residents.

– Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (a partir de 2015)

Altres figures impositives

- Impost sobre Transmissions Patrimonials.

– Impost sobre Plusvàlues (immobiliàries).

– Impostos sobre els rendiments arrendataris

– Altres taxes i cànons

El nostre assessorament també engloba l’àrea internacional, atès que molts dels nostres clients disposen d’estructures internacionals que tot fixant un clar objectiu de compliment d´obligatorietat fiscal volen aconseguir una més gran optimització a nivell de grup.

El fet que Andorra es mantingui fora de la Unió Europea atorga grans avantatges a nivell impositiu encara que també certs procediments generalment desconeguts per possibilitar operar amb màximes garanties i estalvi fiscal.

Disposem d’una àmplia experiència en operacions de reestructuració empresarial, creació d’estructures internacionals, assessorament en operacions de comerç internacional i coneixement de les diferents jurisdiccions offshore i onshore, resultat de la nostra extensa xarxa de col . laboradors.

- Assessorament en operacions de comerç internacional.

– Planificació en l’explotació de drets sobre intangibles (marques, patents i drets d’autor).

– Optimització d’estructures de comerç electrònic.

– Organització d’estratègies d’expansió empresarial.

– Aprofitament d’avantatges multi jurisdiccionals.

– Repatriació de rendiments (dividends, royalties i interessos).

– Planificació patrimonial.

– Planificació d’operacions immobiliàries

Gestió d’operacions internacionals

Donat el nou marc legal i fiscal del que gaudeix Andorra així com els importants avantatges competitius que tot això comporta, el nostre país es presenta com una plataforma magnífica de cara a l’èxit de la gestió de les operacions internacionals.

El nostre grup fa anys que assessora en operacions de comerç internacional i d’altres que es plantegen estratègicament per invertir en nous mercats i a l’inrrevés, per aprofitar la plataforma andorrana per obrir-se a l’exterior. En aquest context, Augé Grup ofereix un conjunt de serveis molt avantatjosos a més de la capacitat per gestionar la logística i materialitzar connexions i vincles de clients amb interessos comuns, creant importants xarxes de sinergies d’un elevat valor empresarial i estratègic.

Cal mencionar que Andorra és un pol d’atracció per aquelles empreses internacionals interessades en participar de l’obertura de nous mercats a través d’estructures òptimes i amb la inestimable cobertura logística del nostre equip.

Serveis corporatius: mercantil, fiscal, comptable i laboral

Els nostres serveis en l’àmbit mercantil arriben a tota la vida social de les companyies: la seva gènesi (constitució, establiment d’acords entre socis/accionistes, establiment dels òrgans de gestió i control, planificació financera), la seva gestió diària (contractació, modificacions estatutàries, seguiment i preparació de juntes socials, estudi i execució de reestructuracions empresarials), les seves patologies o situacions de crisi (expedients concursals, plans de viabilitat)…

Proveïm les empreses amb suport o recolzament empresarial en el compliment de les obligacions fiscals, comptables i laborals donant cobertura professional per a les declaracions d’impostos: preparació, seguiment i presentació dels comptes anuals i gestió de les altes i baixes de personal, cotitzacions, redacció de contractes i assessorament integral en tot l’àmbit laboral.