El Consell de Ministres ha aprovat la firma “ad referendum” del Conveni entre el Regne d’Espanya i el Principat d’Andorra per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal i del seu Protocol, i ha disposat la seva remissió a les Corts Generals i la seva ratificació. A més, se sol•licita la seva tramitació al parlamentària pel procediment d’urgència.
El conveni, signat “ad referendum” a Andorra la Vella el 8 de gener de 2015, té per objecte promoure el desenvolupament de les relacions econòmiques bilaterals i millorar la cooperació en matèria fiscal, establint un règim per evitar la doble imposició amb respecte a l’impost sobre la renda sense generar oportunitats per a la no imposició o la imposició reduïda a través de l’evasió o l’elusió fiscals.
En línia amb el model de Conveni de la OCDE, el text conté els criteris relatius a la imposició sobre les rendes immobiliàries, beneficis empresarials, transport marítim i aeri, empreses associades, dividends, interessos, cànons, guanys de capital, serveis personals dependents, remuneracions de consellers, rendes d’artistes i esportistes, pensions, remuneracions per funció pública, estudiants i altres rendes.

Visualitzar l’article