1. La persona estrangera que sol·licita residir de forma permanent al Principat d’Andorra i exercir una activitat per compte propi pot obtenir una autorització d’immigració de residència i de treball per compte propi.
 2. En la concessió d’autoritzacions d’immigració per exercir una activitat per compte propi és necessari que la persona estrangera que sol·licita compleixi les següents condicions:
  • Haver obtingut l’autorització d’inversió estrangera corresponent per constituir una societat andorrana on tingui una participació superior al 10% i haver constituït legalment la societat de referència.
  • Exercir un càrrec a l’òrgan d’administració de la mateixa societat
  • Acreditar, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud d’autorització d’immigració, que la societat legalment constituïda i de referència al punt a és titular d’un comerç degudament registrat i en activitat al Principat d’Andorra. L’activitat comercial s’ha de demostrar amb els ingressos generats per la societat i pel comerç.

Drets

 • Tenir cobertura sanitària al país.
 • Optar al reagrupament familiar.
 • Accés al Servei d’Inspecció de Treball.
 • Accés al Servei d’Ocupació.
 • Accés als cursos de català per adults de l’Àrea de Formació d’Adults.

Obligacions

 • Portar sempre l’autorització d’Immigració.
 • Alta a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.
 • Notificar els canvis de domicili, d’empresa, d’estat civil o altres.
 • Inscripció al Comú de la parròquia on es resideix.
 • Inscripció al consolat del país d’origen.
 • Homologar el carnet de conduir al Servei de Tràmits del Govern,
 • Canviar la matrícula del vostre vehicle en un període màxim de dotze mesos.
 • Sol·licitar la baixa del país en el moment d’abandonar el Principat d’Andorra.

L’afiliació a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) és obligatòria per a tots els treballadors assalariats, assimilats i per a tots els treballadors que realitzin una activitat per compte propi. La cotització dels assegurats assalariats i assimilats comporta una càrrega que va del 5’5% al 10’5% per l’assalariat i del 14’5% per l’empresari.

Sol·liciti pressupost sense compromís