El diari  Ara Andorra va publicar el passat dia 8 de juny un article on explica que “els mecanismes d’informació fiscal i tributària que han començat a implementar prop de 100 estats de l’OCDE entre els que s’hi troba Andorra comprovarà les declaracions de les rendes que facin els ciutadans sobre els bens al seu país, i a l’estranger”. Accedir a l’article