El nivell de pressió fiscal per als expatriats amb residencia activa i ingressos essencialment laborals és del 0% per a rendes de fins a 24.000€.

 El marc fiscal andorrà

Andorra s’ha posicionat estratègicament com una de les jurisdiccions més competitives per als individus que cerquen un lloc des d’on gestionar els seus interessos patrimonials i empresarials en les condicions més òptimes.

L’aprovació de l’IRPF és un pas definitiu cap a la generalització de la fiscalitat directa a Andorra i una aposta decidida per generar un clima de confiança internacional favorable a l’oferta d’Andorra com a ubicació estratègica. També ha sigut clau per la negociació de convenis per evitar la doble imposició: França ha iniciat el procés final de ratificació parlamentària, s’ha signat amb Luxemburg i s’ha avançat significativament amb Espanya i Portugal.

Paral·lelament a això, tot i el canvi d’estructura econòmica del país, les inversions exteriors han incrementat significativament, fins a arribar a 883 autoritzacions aprovades equivalents a una inversió prevista de més de 64 milions d’euros i que han donat lloc a 733 constitucions/adquisicions i a 322 comerços nous.

Expatriació fiscal i física de potencials individuals

Segons observadors internacionals Andorra se situa ja en el segon lloc del món entre les jurisdiccions més atractives per instralar-s’hi en les condicions fiscals més òptimes.

En aquest estudi es valoren la qualitat de vida, la seguretat jurídica i física, la política d’atracció de nous inversors en l’àmbit governamental i l’agilitat administrativa, la situació geogràfica estratègica i l’accessibilitat a centres d’interès de primer nivell i la pressió fiscal sobre els residents del país.

Pressió fiscal

La pressió fiscal per als expatriats amb residència activa i ingressos essencialment laborals és del 0% per a rendes de fins a 24.000€ anuals, del 5% per les compreses entre 24.000€ i 40.000€ i del 10% per a rendes superiors a 40.000€.

Els residents sense activitat lucrativa i que viuen del wealth management tenen una fiscalitat d’entre el 0% i el 10% (primers 3.000 exempts) segons s’usin o no vehicles financers d’inversió col·lectiva com ara les SICAV andorranes, que poden reduir la fiscalitat a zero. La distribució de dividends de les societats andorranes als seus socis o accionistes està exempta.

High net Worth Individuals

És lògic, doncs, que la jurisdicció andorrana aspiri a ser la preferida pels High net Worth Individuals procedents dels llocs més diversos del món, que busquen un territori estratègicament ubicat a Europa amb garanties a tots els nivells i on viure comporti tot un seguit d’avantatges comparatius sense competència.