Les dades que es mosten a continuació sobre l’evolució dels treballadors per compte propi, el nombre d’assalariats i el salari mig per sector pertanyen a estadístiques publicades per la CASS a data 17 de febrer del 2015.

 

 

trab compte propi

 

nombre assalariats i salari mig per sector