Segons les dades publicades per la CASS a data 21 d’abril del 2015, aquesta és l’evolució del nombre de treballadors per compte propi i l’evolució de la població assalariada a Andorra.

treb compte propi

 

pobl assalariada