Les dades que es mosten a continuació sobre l’evolució del nombre de treballadors per compte propi, el nombre d’assalariats i el salari mig per sector pertanyen a estadístiques publicades per la CASS a data 16 de març del 2015.

treb compte propi

 

assalariats i salari mig per sector