Les dades que es mosten a continuació sobre l’evolució de la població assalariada i el nombre d’assalariats per sector pertanyen a estadístiques publicades per la CASS a data16 de març del 2015.

evolucio poblacio assalariada

evolucio assalariats per sector