Les dades que es mosten a continuació sobre la població assalariada i el nombre d’assalariats per sector pertanyen a estadístiques publicades per la CASS a data 17 de febrer del 2015.

 

evolucio poblacio assalariada

 

 

 

evolucio nombre assalariats per sector