El Govern d’Andorra va emetre el passat 5 de setembre un comunicat oficial de premsa on informava que comerç posarà a disposició dels empresaris una eina per comprovar la viabilitat dels noms comercials. 

Els empresaris que vulguin crear un nou negoci disposaran d’un simulador de noms comercials i denominacions socials per tal de poder comprovar la viabilitat de possibles noms abans de fer-ne la sol·licitud formal. Aquesta eina estarà a  disposició dels usuaris al web www.tramits.ad així com a www.comerc.ad, on també s’informa de la normativa aplicable.

L’objectiu és contribuir a fer més àgils els tràmits de creació d’una societat i d’enregistrament d’un negoci ja que, en molts casos, les primeres propostes de noms no es poden validar degut a la seva existència, fet que genera un retard en el procés de reserva de denominació social i reserva de nom comercial. Cal tenir en compte però, que es tracta d’un simulador i que la resposta no és vinculant. Per a efectuar la reserva de nom comercial o denominació social d’una societat cal presentar una sol·licitud formal. Per resoldre la sol·licitud, Turisme i Comerç, haurà de tenir en compte que no existeixin similituds fonètiques amb d’altres denominacions, noms comercials o marques, o que no existeixin incongruències entre el nom i l’activitat sol·licitats, entre d’altres factors.

Aquest simulador és un pas més en l’esforç que està fent l’Administració per agilitzar i simplificar els tràmits, apropar l’Administració als ciutadans i avançar cap a la tramitació electrònica.