La signatura del conveni entre Andorra i Espanya era del tot necessària per tal d’oficialitzar les relacions empresarials entre els dos països. Aquest procés, que també està signat amb França, facilitarà i dotarà d’una major seguretat jurídica en les relacions econòmiques entre Andorra i Espanya amb els seus ciutadans, empreses i inversors i, evidentment, reforçarà els llaços econòmics i d’intercanvi d’informació fiscal.

Per altra banda, la llei d’obertura econòmica homologada per la OCDE obre oportunitats econòmiques i comercials d’Andorra al món. Andorra està també patint (i molt fort) aquesta crisi i això també ha fet que els empresaris andorrans prenguin consciència que és millor que no estiguin sols.

De fet, tots els canvis esdevinguts als últims temps al Principat comencen al març de 2009 quan el primer ministre francès, Nicolas Sarkozy, amenaça amb renunciar al seu títol de Copríncep d’Andorra si el G20 no adoptava mesures per acabar amb els paradisos fiscals. Aquest fet va portar a Andorra a eliminar el secret bancari. Així Espanya va deixar de considerar a Andorra com a paradís fiscal al 2011 gràcies a un conveni d’intercanvi d’informació que obliga al Principat a donar dades dels seus clients en procediments penals i tributaris oberts a Espanya. Al 2012 s’implanta l’impost sobre societats. Al 2013 l’IGI (l’equivalent al nostre IVA) i a partir d’aquest 2015 es crea l’IRPF, el que fa que Andorra doni per tancat el seu marc fiscal des del punt de vista d’assolir una homologació amb els estàndards dels països del seu entorn, és a dir, amb els requisits que fixa l’OCDE.

Quins són els avantatges fiscals que pot trobar una empresa a Andorra?

A la baixa imposició indirecta (IGI general del 4,5%) s’afegeix una fiscalitat directe molt competitiva, on els punts claus són els següents:

  • Les societats a Andorra tributen a un tipus nominal del 10% sobre els beneficis empresarials, amb reduccions sobre determinades activitats que els permet tributar a un tipus efectiu del 2%.
  • Existeixen, a més, deduccions i bonificacions en societats sobre la creació de treball, inversió en immobilitzat i altres factors.
  • Existència d’instruments de gestió de patrimoni com les SICAV que permeten tributar a un tipus efectiu entre 0,5% i 1% en societats.

Quins són els avantatges fiscals per persones físiques?

  • Tributació del IRPF a un tipus fix nominal del 10%, amb exempció dels primers 24.000€ per rendes del treball i de 3.000€ per les rendes mobiliàries. De 24.001€ a 40.000€, al 5%, i a partir de 40.001€, al 10%.
  • Els dividends rebuts de societats andorranes estan totalment exempts de tributar.
  • Inexistència d’imposició sobre el Patrimoni i sobre les Donacions i Successions.