El diari Ara Andorra va publicar el passat 10 de febrer un article on explica que malgrat el canvi de requisits, els permisos de residència passiva a Andorra han augmentat.

Accedir a l’article