Actualització del salari mínim

By |novembre 24th, 2016|

En virtut dels articles 78 i 79 de la Llei 35/2008, de 18 de desembre, del Codi de relacions laborals i de l’edicte de data 2 de novembre del 2016, els salaris mínims aplicables a partir del dia 1 de gener del 2017 són els següents:

CONCEPTE
14 i 15 anys
16 anys
17 anys
18 anys o més

Salari-hora
4,58€
4,86€
5,15€
5,72€

Salari-dia
27,48€
38.88€
41,20€
45,76€

Salari-mensual
595,40€
842,40€
892,67€
991,47€

Hores-dia
6
8
8
8

Hores-setmana
30
40
40
40

Dies-vacances
30
30
30
30

D’acord amb […]