Aprovació del Reglament de recaptació dels tributs a Andorra

By |novembre 3rd, 2015|

S’aprova el Reglament de recaptació, que complementa la Llei 21/2014 de bases d’ordenament tributari que regula l’extinció del deute bancari. El Reglament  tracta aspectes relacionats amb l’extinció del deute i la gestió dels ajornaments i fraccionaments.
Quin és l’àmbit d’aplicació del Reglament?
El Reglament regula la gestió recaptadora dels recursos de naturalesa pública en desplegament de […]